Vaalikirje/ilmoituskortti

Tilausaika on päättynyt. Kirkkohallituksen kautta tarjottu paketti sisältää sekä materiaalien tulostuksen että postituksen. Jos seurakunta ei ole tilauksen yhteydessä 31.5. mennessä ilmoittanut haluavansa toimittaa kuvallisen ehdokaslistan, paketti lähetetään äänioikeutetuille oranssin/valkoisen mallin mukaisella kuvattomalla listalla.

http://info.seurakuntavaalit.fi/vaaliviestinta/vaalikirje/ilmoituskortti

Seurakuntavaalikirjeen tulostuspalvelu on kilpailutettu ja palvelusta vastaa Postnord Strålfors. Kirjeet lähetetään asiakassuorana ja postituksesta vastaa Posti Oyj. Strålfors ja Posti lähettävät kummatkin seurakunnille omat laskut palveluistaan.

Mitä pakettiin kuuluu?

Pakettiin kuuluu ilmoituskortti (malli), kuvaton ehdokaslista (malli oranssi) (malli valkoinen) sekä markkinointikirje (malli). Äänioikeutettujen sekä ehdokkaiden tiedot saadaan suoraan Kirjuri- ja VALAS-järjestelmistä.

Haluamme vaihtaa kuvattoman listan kuvalliseen, kuinka toimimme?

Jos seurakunta haluaa kuvattomien ehdokaslistojen sijasta lähettää osana kirjettä kuvallisen listan, tämä on mahdollista. Ilmoittautumisen yhteydessä on kysytty tätä. Kuvallinen lista tulee taittaa valmiiksi painokelpoiseksi seurakunnassa taitto-ohjelmalla ja toimittaa Strålforsille heidän ohjeidensa mukaan. Jotta vältytään viime hetken muutostarpeilta painon päässä, seurakunnan tulee toimittaa malli kuvallisesta listasta Strålforsille 15.8. mennessä. Mallissa käytetään viitteellistä sisältöä. Huomaattehan, että posti veloittaa korkeampaa postimaksua per kirje, mikäli liuskoja tulee kirjeeseen enemmän kuin kolme.

Ohje painokelpoisen kuvallisen ehdokaslistan tekemiseen

Strålforsin kanssa on sovittu, ettei seurakunnan itse taittaman ns. kuvallisen listan ole pakko sisältää kuvia, vaan seurakunnat saavat itse päättää sisällöstä, kunhan lista on taitto-ohjeen mukainen (mm. A4-kokoa ei voi muuttaa). Itse taitettu ehdokaslista on mahdollista tehdä vihkomalliseksi taitto-ohjeen mukaisesti. Vihkomalliseen listaan ei saa niittausta eikä sitä saada niputettua erilleen kirjeen muusta materiaalista. Se siis tulostuu ja taitetaan samaan nippuun kirjeen muun materiaalin kanssa ja paperi on samaa, kuin muussa tulostettavassa materiaalissa.

Kun ehdokkaat ovat selvillä ja ehdokasnumerot annettu vaalilautakunnan 1.10. kokouksessa, valmis kuvallinen lista lähetetään Strålforsille heidän ohjeensa mukaisesti mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 5.10.2018 klo 16.

Haluamme vaihtaa muita osia kirjeestä, onko tämä mahdollista?

Muiden osien, kuten markkinointikirjeen vaihtaminen itse laadittuun ei ole sopimuksen puitteissa mahdollista.

Mitä vaalikirjeen tulostus- ja postituspalvelu maksaa?

Vaalikirjeen kokonaishinta riippuu tilausmäärästä ja mahdollisten lisäsivujen määrästä. Alla on esitettynä kirjeen kokonaishinta kappaletta kohti eri tilausmäärillä, myös lisäsivujen kera. Hinnat sisältävät alvin (24%). Normaalin 3 x A4 arkkia (ilmoituskortti, markkinointikirje ja yksi ehdokaslistoja sisältävä arkki) sisältävän kirjeen paino/hinta jää alle 25 g. Lisäsivuja tarvitaan, jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, jolloin kirjeeseen tulevat ehdokaslistat kummankin toimielimen vaalia varten. Lisäsivuja voidaan tarvita myös, jos ehdokaslistat halutaan kuvallisina. Tällöin kirjeen hinta määräytyy kirjeen painoluokan ja lisäsivujen määrän mukaan.

 

Koko tilaus kpl

Kirjeen paino enintään

1 –4999 kpl

5000 –9 999 kpl

10000 –19 999 kpl

20 000 –49 999 kpl

 

 

 

 

 

25 g (normaali kirje)

0,6557€

0,5052€

0,4907€

0,4759€

35g (kirjeessä 1 lisäsivu)

0,7461€

0,5795€

0,5641€

0,5487€

        (kirjeessä 2 lisäsivua)

0,7956€

0,6289€

0,6136€

0,5982€

50g (kirjeessä 3 lisäsivua)

0,8897€

0,7095€

0,6930€

0,6765€

        (kirjeessä 4 lisäsivua)

0,9392€

0,7590€

0,7425€

0,7260€