Minun kirkkoni - seurakuntavaalien 2018 viestintäkonsepti

Kirkko merkitsee meille kaikille eri asioita ja siksi se on meidän kaikkien kirkko. Konsepti mahdollistaa erilaisten näkökulmien esiin tuomisen. Vaihtoehtojen joukosta jäsenet valitsevat äänillään päättäjiä, jotka ohjaavat kirkon suuntaa tulevaisuudessa. Avoimuus kuuluu kirkon viestintään.

Annetaan ihmisten itse kertoa, mitä kirkko heille merkitsee tämän päivän Suomessa. Minkä asioiden puolesta haluaisit seurakuntasi tekevän työtä? Vastauksista saamme sisältöä kampanjointiin, medialle ja myös oikeaa tietoa jäsenten toiveista (seurakunnille ja ehdokkaaksi aikoville).

Aloitetaan vaaliviestintä omissa kanavissamme jo reilusti ennen vaaleja kysymällä ihmisiltä, mitkä asiat kiinnostavat ja mihin he haluaisivat vaikuttaa. Rohkaistaan uusiakin ihmisiä asettumaan ehdolle.

Vaalitunnuksena on mukailtu hashtag, jossa on nähtävissä sekä risti että punos, joka viestii yhteisöllisyyttä. Tunnuksen risti ja teksti ovat aina samalla sävyllä.

Tunnuksesta on kolme toisiinsa sopivaa väriversiota. Kaikissa variaatioissa on mukana myös kaksi muuta väriä. Tällä viestitään sitä, että minun kirkkoni ei ole yksiulotteinen, vaan yhteisö jossa muidenkin ”sävyt” vaikuttavat.

Valtakunnallinen vaaliviestintä

Seurakuntavaaleista viestimiseksi Kirkon viestintä (ent. Kirkon tiedotuskeskus) toteuttaa valtakunnallisen mediakampanjan. Kampanja kohdennetaan verkkoon, joissa äänestäjät tavoitetaan parhaiten. Valtakunnallisen kampanjan kohderyhmänä ovat 30-55-vuotiaat, kirkkoon myönteisesti suhtautuvat kirkon jäsenet. Toisaalta myös nuoret äänestäjät on tärkeää huomioida viestinnässä. Vaaleissa on äänioikeus 16-vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä.

Valtakunnallinen kampanja on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe ajoittuu ehdokasasetteluvaiheeseen keväällä 2018. Toinen vaihe ajoittuu syksyyn 2018 ja vaalien ennakkoäänestysaikaan. Vaalien aikataulut selviävät pääpiirteissään syksyn 2017 aikana.

Valtakunnalliseen kampanjaan kuuluu vaali-ilmeen mukaisia elementtejä, joita seurakuntien toivotaan käyttävän vaaliviestinnässä. #minunkirkkoni–tunnus, logo, kuvat jne. ovat ladattavissa näiltä sivuilta. Elementtejä lisätään työn edistyessä.

Kirkon viestinnän kumppanina valtakunnallisen mediakampanjan toteutuksessa on Superson oy, joka toteuttaa osan sisällöistä.

Paikallinen vaaliviestintä

Seurakuntavaalit ovat aina paikallisvaalit. On tärkeää, että seurakunnat viestivät itse vaaleista ja tekevät vaaleja tunnetuksi omalla paikkakunnalla. Paikallisten teemojen painotukselle on vaalien viestinnässä runsaasti tilaa. Yhteistä ilmettä toivotaan kuitenkin käytettäväksi. Vaalien visuaaliset elementit ovat vapaasti seurakuntien käytettävissä. 

# Minun kirkkoni –tunnuksen alla on mahdollista nostaa esiin esimerkiksi paikallisia kasvoja kertomaan kokemuksiaan kirkosta tai omasta toiveseurakunnastaan ja siten herättää kiinnostusta äänestämistä ja vaikuttamista kohtaan. Vinkkejä paikalliseen toteutukseen #minunkirkkoni-teemalla julkaistaan näillä sivuilla myöhemmin.

Paikallisen mediatilan varaaminen ja kustannukset (esimerkiksi ulkomainonta, ilmoitukset paikallislehdissä, paikallisradiossa, julisteiden painatus) sekä mahdolliset vaali-ilmeellä varustetut mainosartikkelit (esim. kahvikupit, kynät, ilmapallot vaali-ilmeellä) tulevat seurakuntien itse vastattaviksi. Tämä on hyvä huomioida laadittaessa seurakunnan talousarviota vuodelle 2018.

Suunnittelukumppani Supersonilla on valmius toteuttaa ja tuottaa myös seurakunnille erilaisia projekteja tarpeiden mukaan vaali-ilmeellä lisämaksusta seurakuntien tilauksesta (muut kuin valtakunnalliseen kampanjaan sisältyvät videot, erilaiset painatukset jne). 

Ota yhteyttä

Hanna Piira
Kampanjapäällikkö