Vaalikone

Vaalikone on ehdokkaalle helppo ja vaivaton tapa esittäytyä äänestäjille. Äänestäjät pääsevät etsimään itselleen sopivaa kotiseurakunnan ehdokasta vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden joukosta. Vaalien viestinnän ja kampanjoinnin siirtyessä yhä enemmän verkkoon on luontevaa, että äänestäjät etsivät itselleen sopivia ehdokkaitakin verkosta.

Vaalikone on kaikkien seurakuntien ja ehdokkaiden käytössä. Vaalikoneen toteuttaa Sangre oy, joka toteutti mm. YLE:n kunnallisvaalien vaalikoneen. Vaalikone sisältää taustatietojen lisäksi yhteisiä kysymyksiä sekä mahdollisesti seurakuntakohtaisia kysymyksiä, jos seurakunta haluaa laatia sellaiset.

Vaalikoneen yhteiset kysymykset käsittelevät kirkon ajankohtaisia kysymyksiä sekä toimintaa.

Katso yhteiset kysymykset tästä.

Vaalikoneen paikalliset kysymykset

Kaikille yhteisten kysymysten lisäksi seurakuntien on mahdollista laatia mukaan 1-3 seurakuntakohtaista kysymystä. Nämä kerätään toukokuun loppuun mennessä. Niitä on hyvä valmistella seurakunnassa jo nyt.

Seurakuntakohtaisten kysymysten muotoiluvaihtoehdot ovat:

 

 

1. Valintakysymys, eli kysymys tai väite, johon vastaaja valitsee yhden vaihtoehdon 

 

○ Joko vaihtoehto A

○ Tai B

○ Tai C

…Max. 6 vaihtoehtoa

 

2. Monivalintakysymys, jossa useita valmiita vastausvaihtoehtoja. Määrittele myös kuinka monta vaihtoehtoa vastaaja voi valita.

☑ Vaihtoehto 1

☑ Vaihtoehto 2

.. Max 6 vaihtoehtoa

 

3. Likert-kysymys, eli kysymys tai väite, johon vastaaja ottaa kantaa asteikolla

 

○ Täysin samaa mieltä

○ Osittain eri mieltä

○ Ei kumpaakaan

○ Osittain eri mieltä

○ Täysin eri mieltä

 

Tästä pääset laatimaan paikalliset kysymykset

Täältä löydät lomakkeen täydentämiseen vaadittavat PRV-koodit

 

 

Verkkopalvelusuunnittelija