4. Äänioikeutettujen luettelot

Äänioikeutettujen luettelon tulee olla laadittu 1.9. mennessä.

YouTube-video

Ohje: Äänioikeutettujen luettelo

Huom! Äänioikeutettujen luettelon tarkastamista varten tulostettavien kirkkoon liittyneiden, seurakuntaan muuttaneiden ja läsnä olevaan väestöön siirrettyjen vaaliraportit liitetään osaksi äänioikeutettujen luetteloa. Äänioikeutettujen luetteloon tulostetaan merkintä turvakiellosta (T- tai S-raportin kielisyydestä riippuen). Tarkastamista varten tulostettaviin vaaliraportteihin turvakieltomerkintää ei tulostu, joten näihin raportteihin sisältyviä tietoja ei voi antaa nähtäväksi äänioikeutettujen luettelon nähtävänä pidon aikana 3.–4.9.2018 ennen kuin mahdollisen turvakiellon olemassaolo on erikseen tutkittu. 

Äänioikeutettujen luettelon noutamisesta sekä tarkastamiseen ja itseoikaisuun tarvittavien vaaliraporttien tulostamisesta annetaan erilliset Kirjuri-ohjeet.

Lisätiedot: Birgitta Hämäläinen