7. Yleinen ennakkoäänestys

Vaalin toimittamista koskevat tarkat säännöt, joten vaalien ohjeisiin on perehdyttävä huolella.

YouTube-video

 Ohje: Yleinen ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen lähetekirje

Lisätiedot: Birgitta Hämäläinen