Pöytäkirjamallit

Pöytäkirja- ja liitemallit on tarkoitettu muokattaviksi seurakunnan omaan käyttöön sopiviksi. Liitteiden numerointi jatkuu aina edellisen pöytäkirjan liitteiden viimeisestä numerosta. 

 

Pöytäkirja 1: Vaalilautakunnan ensimmäinen kokous

Pöytäkirja 1, Liite 1: Kuulutus valitsijayhdistyksen perustamisesta

Pöytäkirja 1, Liite 2: Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

 

Pöytäkirja 2: Vaalilautakunnan kokous syyskuun 17. tai 18. päivä

Pöytäkirja 2, Liite 3: Äänioikeutetujen luettelon tarkastuspöytäkirja

Pöytäkirja 2, Liite 4: Ilmoitus valitsijayhdistyksen asiamiehelle, perustamisasiakirjan allekirjoittajalle

Pöytäkirja 2, Liite 5: Kirjelmä valitsijayhdistyksen asiamiehelle, allekirjoittaneelle

Pöytäkirja 2, Liite 6: Ilmoitus henkilölle joka on useamman kuin yhden valitsijayhdistyksen ehdokas

Pöytäkirja 2, Liite 7: Kuulutus ennakkoäänestyksestä

Pöytäkirja 2, Liite 8: Lehti-ilmoitus seurakuntavaalien ennakkoäänestyksestä

 

Pöytäkirja 3: Vaalilautakunnan kokous 1.10.

Pöytäkirja 3, Liite 9: Ilmoitus ehdokaslistojen yhdistelmästä sanomalehdessä

Pöytäkirja 3, Liite 10 a: Kuulutus seurakuntavaaleista

Pöytäkirja 3, Liite 10 b: Äänestysalueisiin jakautunut seurakunnan kuulutus seurakuntavaaleista

Pöytäkirja 3: Valitusosoitus

 

Pöytäkirja 4: Vaalilautakunnan kokous, jossa päätetään valitusten johdosta annettavista lausunnoista hallinto-oikeudelle

 

Pöytäkirja 5: Vaalilautakunnan kokous 2.11.

Pöytäkirja 5: Valitusosoitus

 

Pöytäkirja 6: Vaalilautakunnan kokous 16.11.

Pöytäkirja 6, Liite 11: Ilmoitus vaalipöytäkirjan nähtävillä olosta

 

Pöytäkirja 7: Ennakkoäänestyspöytäkirja

 

Pöytäkirja 8:  Vaalipöytäkirja vaalitoimituksesta

 

Pöytäkirja 9: Vaalipöytäkirja ääntenlaskennasta

 

Pöytäkirja 10: Vaalin tuloksen vahvistaminen

Pöytäkirja 10, Liite 12 a: Ilmoitus vaalin tuloksesta ehdokkaalle

Pöytäkirja 10, Liite 12 b: Ilmoitus vaalin tuloksesta ehdokkaalle

Pöytäkirja 10, Liite 13: Ilmoitus vaalin tuloksesta, kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto

Pöytäkirja 10, Liite 14: Ilmoitus vaalin tuloksesta, yhteinen kirkkovaltuusto

Pöytäkirja 10, liite 15: Valitusosoitus