Vaalien järjestäminen seurakunnassa

Vaalipäivä varmistuu alkuvuodesta 2018

Voimassa olevien säännösten mukaan seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun toisena sunnuntaina. Ennakkoäänestys aloitetaan lokakuun viimeistä sunnuntaita seuraavana maanantaina ja se jatkuu saman viikon perjantaihin.

Voimassa olevien säännösten mukaan syksyn 2018 seurakuntavaalien vaalipäivä olisi 11.11.2018 ja ennakkoäänestys 29.10.-2.11.2018.

Kirkolliskokouksessa on käsittelyssä esitys seurakuntavaalisäännösten tarkistamiseksi. Esityksessä seurakuntavaalien vaalipäivää ehdotetaan siirrettäväksi viikkoa myöhemmäksi, jolloin seurakuntavaalit aloitettaisiin vaalivuonna marraskuun kolmantena sunnuntaina. 

Ennakkoäänestyksen aloittamista ehdotetaan vastaavalla tavalla siirrettäväksi viikkoa myöhemmäksi. 

Uusien säännösten mukaan syksyn 2018 seurakuntavaalien vaalipäivä olisi 18.11.2018 ja ennakkoäänestys 5.-9.11.2018. Kirkolliskokous päättänee asiasta marraskuussa 2017. Tämän jälkeen vaalisäännösten muutokset vaativat vielä eduskunnan hyväksynnän, jonka vuoksi vaalipäivän ja ennakkoäänestyksen ajankohta ei tällä hetkellä ole tiedossa. Tavoitteena on, että uusia säännöksiä sovellettaisiin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa. 

Lisätietoja: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja